เซียมซีเสี่ยงเซียมซีดูดวงเซียมซีออนไลน์

เสี่ยงทายเซียมซี เซียมซีวัดพระปฐมเจดีย์-พระร่วงโรจนฤทธิ์

  

     วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ภายในมีปูชนียสถานที่สำคัญของประเทศคือองค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และมีพระพุทธรูปสำคัญคือ พระร่วงโรจนฤทธิ์ เป็นที่เคารพสักการบูชาของบรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วโลก

 

  เซียมซีวัดพระปฐมเจดีย์-พระร่วงโรจนฤทธิ์

 

    วิธีเสี่ยงทายเซียมซี
  • ทำสมาธิแล้วตั้งอธิษฐานถึงวัดพระปฐมเจดีย์ และสิ่งศักดิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือด้วยจิตใจที่เป็นสมาธิ
  • ใช้เมาส์คลิกที่ ปุ่ม"เสียงทาย" ซึ่งอยู่ด้านล่าง
  • รอสักครู่เพื่อรับผลการเสี่ยงทาย
เซียมซี

 

 

 

หมายเหตุ การเสี่ยงทายเซียมซี เป็นการเสี่ยงทายที่ศักดิ์สิทธิ์ มีมาตั้งแต่โบราณ ไม่ควรดูบ่อยเกินไป(แนะนำให้ดูสัปดาห์ละ 1 ครั้ง)

Copyright © 2014 - 2023 www.siumsee.com เซียมซี ดูดวงแม่นๆ ด้วยการเสี่ยงทายเซียมซี